Voor de verandering

Veel organisaties dromen van relevanter, inclusiever, liever. Bijna iedereen wil het anders doen, diverser, circulairder, klimaatneutraler. Veel van die plannen zijn echter een beetje braaf. Zeg maar: saai. Ambities worden vertaald in spreadsheets, KPI’s en milestones per Q, ingebed in een context van zinsconstructies die de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd een nieuwe lading geven. Lees hier meer


Onze wereld verandert in een razend tempo. We leven langer, technologie beïnvloedt ons leven, robots nemen werk over, het duurzaamheidsdenken breekt door, we gaan anders met elkaar om: het zijn voorbeelden van veranderingen die een grote impact hebben op de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Het heeft impact op product ontwikkeling, marktpositie, interne cultuur en structuur, concurrentie gevoeligheid.

Hoe zorg je dat je als organisatie futureproof bent? Wij helpen bedrijven en maatschappelijke organisaties om op zoek te gaan naar hun eigen relevantie, na te denken over het verschil dat ze kunnen maken. We creëren perspectieven op marktstrategie, waarde, zichtbaarheid en de interne organisatie. De methodiek die we daarbij hanteren is er op gericht om in een aantal afgebakende fases keuzes en scenario’s inzichtelijk te maken. Met één doel: de relevantie van je organisatie vergroten.