Voor de verandering

Outside the box denken, maar dan anders: buiten je bubbel denken. Superhandig als je scherp wilt krijgen hoe begrijpelijk je strategische plan of empowerment notitie is voor mensen die waarschijnlijk niet jouw lingo spreken. Wil je dat zoveel mogelijk mensen kunnen volgen wat je zegt of schrijft? Wil je niemand buitensluiten? Ga naar de supermarkt en kijk letterlijk rond. Helemaal en zonder vooroordelen. Dat is dus 360 graden. 

Je leest meer over bubbels in het artikel dat hoort bij onze advertentie in het FD van morgen. 


Onze wereld verandert in een razend tempo. We leven langer, technologie beïnvloedt ons leven, robots nemen werk over, het duurzaamheidsdenken breekt door, we gaan anders met elkaar om: het zijn voorbeelden van veranderingen die een grote impact hebben op de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Het heeft impact op product ontwikkeling, marktpositie, interne cultuur en structuur, concurrentie gevoeligheid.

Hoe zorg je dat je als organisatie futureproof bent? Wij helpen bedrijven en maatschappelijke organisaties om op zoek te gaan naar hun eigen relevantie, na te denken over het verschil dat ze kunnen maken. We creëren perspectieven op marktstrategie, waarde, zichtbaarheid en de interne organisatie. De methodiek die we daarbij hanteren is er op gericht om in een aantal afgebakende fases keuzes en scenario’s inzichtelijk te maken. Met één doel: de relevantie van je organisatie vergroten.