Voor de verandering

Zelden komen we bestuurders tegen die geen last hebben van het spanningsveld tussen ‘urgent’ en ‘belangrijk’. Urgent is nu eenmaal urgenter dan dat belangrijk belangrijk is.

Een van de manieren om ‘belangrijk’ urgent te maken, is door het onderdeel te maken van de dagelijkse urgentie. En omdat we daar graag mee helpen, schreven we er vandaag een pagina over in het FD.  Je leest er hier meer over.


Onze wereld verandert in een razend tempo. We leven langer, technologie beïnvloedt ons leven, robots nemen werk over, het duurzaamheidsdenken breekt door, we gaan anders met elkaar om: het zijn voorbeelden van veranderingen die een grote impact hebben op de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Het heeft impact op product ontwikkeling, marktpositie, interne cultuur en structuur, concurrentie gevoeligheid.

Hoe zorg je dat je als organisatie futureproof bent? Wij helpen bedrijven en maatschappelijke organisaties om op zoek te gaan naar hun eigen relevantie, na te denken over het verschil dat ze kunnen maken. We creëren perspectieven op marktstrategie, waarde, zichtbaarheid en de interne organisatie. De methodiek die we daarbij hanteren is er op gericht om in een aantal afgebakende fases keuzes en scenario’s inzichtelijk te maken. Met één doel: de relevantie van je organisatie vergroten.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]