Voor de verandering

This post is also available in: English (Engels)

ftrprf-artikel-financieele-dagblad-hoe-is-het-om-normaal-te-zijn

Als je googlet naar de vraag ‘Hoe kan ik normaal’ zijn, dan kan je flink aan de slag: van fora tot youtube, van kwaliteitskrant tot aan psychologieblog, het internet staat bol van de tips en adviezen die je vertellen hoe je zo normaal mogelijk kunt zijn. Op zich is dat wel te verklaren: als je normaal bent word je sneller geaccepteerd, kun je erbij horen en ben dus je geen buitenstaander.  Maar is dat eigenlijk wel zo logisch? Is het logisch dat wij als mensen allemaal naar een niet bestaande norm bewegen?

We schreven we er vandaag een pagina over in het FD.  Je leest er hier meer over.


Onze wereld verandert in een razend tempo. We leven langer, technologie beïnvloedt ons leven, robots nemen werk over, het duurzaamheidsdenken breekt door, we gaan anders met elkaar om: het zijn voorbeelden van veranderingen die een grote impact hebben op de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Het heeft impact op product ontwikkeling, marktpositie, interne cultuur en structuur, concurrentie gevoeligheid.

Hoe zorg je dat je als organisatie futureproof bent? Wij helpen bedrijven en maatschappelijke organisaties om op zoek te gaan naar hun eigen relevantie, na te denken over het verschil dat ze kunnen maken. We creëren perspectieven op marktstrategie, waarde, zichtbaarheid en de interne organisatie. De methodiek die we daarbij hanteren is er op gericht om in een aantal afgebakende fases keuzes en scenario’s inzichtelijk te maken. Met één doel: de relevantie van je organisatie vergroten.