Voor de verandering

Kan je het verschil maken, of zijn er allerlei redenen waarom je daar niet aan toekomt of die je dat onmogelijk maken? Zijn er tegengestelde belangen die het onmogelijk maken om echte verandering te realiseren? Het verschil tussen het korte en het lange termijn belang, tussen de aandeelhouder en de samenleving, tussen commercie en ambitie? Maakt je eigen gedrag nou echt uit, verandert dat dan het systeem waar je onderdeel van uitmaakt, of je het leuk vindt of niet? Eén mens maakt toch geen verschil… hier lees je hoe. 

 


Onze wereld verandert in een razend tempo. We leven langer, technologie beïnvloedt ons leven, robots nemen werk over, het duurzaamheidsdenken breekt door, we gaan anders met elkaar om: het zijn voorbeelden van veranderingen die een grote impact hebben op de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Het heeft impact op product ontwikkeling, marktpositie, interne cultuur en structuur, concurrentie gevoeligheid.

Hoe zorg je dat je als organisatie futureproof bent? Wij helpen bedrijven en maatschappelijke organisaties om op zoek te gaan naar hun eigen relevantie, na te denken over het verschil dat ze kunnen maken. We creëren perspectieven op marktstrategie, waarde, zichtbaarheid en de interne organisatie. De methodiek die we daarbij hanteren is er op gericht om in een aantal afgebakende fases keuzes en scenario’s inzichtelijk te maken. Met één doel: de relevantie van je organisatie vergroten.