Resilience

Psychologen definiëren resilience als het proces van zich goed aanpassen aan tegenslag, trauma, tragedie, bedreigingen of belangrijke bronnen van stress, zoals familie- en relatieproblemen, ernstige gezondheidsproblemen of stressfactoren op de werkplek en financiële zaken.[1] Het is dus veerkracht en dan nog net even wat sterker. Het vermogen om een situatie te boven te komen en …

Happy thoughts

Ja, er zijn faillisementen. Ja, er zijn schrijnende gevallen. Ja, de maatregelen zijn pittig. Tegelijkertijd gaat er heel veel goed, maar willen we dat wel zien? Let op dat woordje ‘maar’. Daar komen we namelijk nog op terug... Rijk We zijn een rijk land. Je kunt van alles vinden van welke budgetten waaraan worden besteed. …

Je draaiboek om de wereld te veranderen ligt klaar

Toen de millenniumdoelen werden geëvalueerd, werd onder meer duidelijk dat het veranderen van de toekomst (want dat was het doel) alleen gaat lukken als niet alleen burgers en overheden meedoen, maar ook bedrijven en, zo veronderstellen we, dus ook consumenten. Bedrijven zijn in staat om enorme veranderingen te realiseren. Door anders in te kopen, anders …