Nummer 252.807 heet Cato, Aabid of Szymon.

Hoe maken we belangrijke zaken urgent? We komen vrijwel geen mensen tegen die niet het belang van onderwerpen als klimaatverandering, diversiteit en inclusie zien. En toch gaan de veranderingen best traag. Veel bestuurders en directieteams twijfelen over de vraag of het effect van hun veranderingen er eigenlijk wel toe doen. “Als Shell nou eens zou stoppen…”, “misschien moeten ze eerst maar eens Tata sluiten”, “we compenseren ook al onze vluchten”, “we proberen echt niet-witte mensen aan te nemen, maar ze solliciteren gewoon nooit”. Het zijn niet de zinnen waarvan je denkt “JA!”.

Dat komt voor een deel doordat we de urgentie slecht voor het voetlicht weten te brengen.  “De wereldbevolking groeit in 50 jaar met 3 miljard” – Is dat Afrika en Azië? De opwarming van de aarde neemt dit decennium toe met 1 graad” – Dat loopt zo’n vaart dus niet. “De zeespiegel stijgt met 50 centimeter”- Gelukkig zijn we goed met dijken en water. “Eén op de vier Nederlanders heeft een niet-westerse achtergrond” – Die solliciteren nooit bij ons. Pavlov heeft best vaak gelijk. De cijfers zijn te abstract, te groot, te veel. De omvang creëert als het ware een soort van mentale muur, waar Trump jaloers op zou zijn.

Bij toeval stuitte we vandaag op de website https://www.worldometers.info/. Die helemaal vol staat cijfers. Ze doen echter één ding anders dan anderen: veel data is vertaald naar tellers. Je ziet real-time hoeveel baby’s nu geboren worden. En hoeveel mensen overlijden. Doordat die telletertjes onder elkaar staan, zie je als jet ware de wereldbevolking groeien. En het leverde ons het besef op: “nu wordt Sophie geboren. Nu Aysia. Peter. Mohammed. Karel overlijdt. Jannie. De tweeling Alberta en Philipa worden geboren”. Je ziet als het ware mensen in de cijfers. En dat geeft een uitermate raar gevoel. Mooi en tegelijk beangstigend.

Het was de reden dat we er vanmorgen een pagina over schreven in het FD. Dat was rond 12 uur. De pagina heeft als kop: ‘Nummer 189.692 van vandaag’. Nu, 4 uur later, staat dezelfde teller op 253.923. In de afgelopen uren zijn er 64.231 baby’s geboren. En daar zit zeker een Fay tussen. En een Maxime. Een Hubert. Een Youssef. We hopen dat ze allemaal kerngezond zijn en een mooi leven tegemoet gaan. En zeker dat laatste is iets waar we samen invloed op hebben.

 

Geef een reactie