‘Dear adults, you’re failing us on climate’

Drie jaar geleden, op vrijdag 20 augustus 2018, demonstreerde Greta Thunberg voor het eerst bij het Zweedse parlement. Haar oproep was buitengewoon helder:  er moet NU actie worden ondernomen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Haar zorg: de generaties voor haar – de volwassenen die het voor het zeggen hebben – weten dat door menselijk handelen het klimaat dramatisch verandert en toch doen ze niets. Daarmee zadelen ze de volgende generaties willens en wetens op met een ongekend probleem dat zij hadden kunnen voorkomen. 

Greta Thunberg, Adriana Calderón, Farzana Faruk Jhumu en Eric Njuguna roepen in de New York Times van vorige week op tot actie.  De strekking: ‘Dear adults, you’re failing us on climate.’ En hoe pijnlijk het ook is om te horen: ze hebben volkomen gelijk. Nagenoeg de hele wetenschap is het erover eens dat klimaatverandering dramatische gevolgen heeft. Ook is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat dat vraagt om draconische maatregelen. Om hele grote verandering. En hoe langer we daarmee wachten, hoe groter de problemen voor de volgende generaties zullen zijn.

‘En wat heb jíj eigenlijk gedaan?’ Over een paar jaar ga ook jij die vraag krijgen. En het is dan onmogelijk te zeggen dat je niet wist dat het zo erg zou worden. Want we weten het. Het antwoord ‘ik heb gewacht tot een ander wat ging doen’ (al dan niet met een bijzin als ‘want anders zou het ten koste gaan van mijn concurrentiepositie’, ‘want Shell deed ook niks’, ‘want China stookte nog met kolen’) is nou ook niet een tekst waar je dan mee thuis kunt komen. Dus wat je te doen hebt, is je eigen verandering realiseren. Zowel qua werk als privé. En dat gaat niet alleen over CO2-uitstoot, maar over het hele setje aan Sustainable Development Goals (UN Global Compact kan je daarbij overigens enorm goed op weg helpen). Daarbij is het fijn als je de verandering niet alleen realiseert, maar ook zichtbaar maakt, om anderen te inspireren. Zullen we?

The New York Times: This Is the World Being Left to Us by Adults

The New York Times: Greta Thunberg Hears Your Excuses. She Is Not Impressed.

IPCC report download

UN Global Compact Nederland

nl_NLDutch