‘Dear adults, you’re failing us on climate’

Drie jaar geleden, op vrijdag 20 augustus 2018, demonstreerde Greta Thunberg voor het eerst bij het Zweedse Parlement. Haar oproep was buitengewoon helder:  er moet NU actie ondernomen worden om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Haar zorg: de generaties voor haar, de volwassenen die het voor het zeggen hebben, weten dat door menselijk handelen het klimaar dramatisch verandert en toch doen ze niets. Daarmee zadelen ze willens en wetens, de volgende generaties op met een ongekend probleem, dat zij hadden kunnen voorkomen. 

Greta Thunberg, Adriana Calderón, Farzana Faruk Jhumu en Eric Njuguna roepen in de New York Times van vorige week op tot actie.  De strekking: ‘Dear adults, you’re failing us on climate.’ En, hoe pijnlijk het ook is om te horen: ze heeft volkomen gelijk. Nagenoeg de hele wetenschap is het er over eens dat klimaatverandering dramatische gevolgen heeft. Ook is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat dat vraagt om draconische maatregelen. Hele grote verandering. En hoe langer we wachten met het nemen van maatregelen, hoe groter de problemen voor de volgende generaties zullen zijn.

“En wat heb jíj eigenlijk gedaan?” Over een paar jaar ga ook jij die vraag krijgen. En het is dan onmogelijk te zeggen dat je niet wist dat het zo erg zou worden. Want: we weten het. Het antwoord “ik heb gewacht tot een ander wat ging doen”, (al dan niet met een bijzin als “want anders zou het ten kosten gaan van mijn concurrentie positie”, “want Shell deed ook niks”, “want China stookte nog met kolen”) is nou ook niet een tekst waar je dan mee thuis wilt komen. Dus wat je te doen hebt, is je eigen verandering realiseren. Zowel qua werk als privé. En dat gaat niet alleen over CO2 uitstoot, het gaat over het hele setje aan sustainable development goals (UN Global Compact kan je daarbij overigens enorm goed op weg helpen). Waarbij het fijn is dat je de verandering realiseert én zichtbaar maakt, om anderen te inspireren. Zullen we?

The New York Times: This Is the World Being Left to Us by Adults

The New York Times: Greta Thunberg Hears Your Excuses. She Is Not Impressed.

IPCC report download

UN Global Compact Nederland