Voornemen is nog niet aannemen

Al jaren praten we er met z’n allen over. Meer diversiteit, meer inclusie, meer vrouwen aan de top. Inmiddels wordt ongeveer 15% van de topfuncties vervuld door een vrouw. Weliswaar staan steeds vaker vrouwen op de shortlist voor executive functies, alleen: ze worden niet benoemd. 

En dat is in de kern het grootste probleem van diversiteit. We praten er veel over, maar als het op handelen aankomt, wordt het ingewikkeld. De realiteit is, dat als je een ‘verkeerde achternaam’ hebt, of vrouw bent, we toch liever iemand anders aannemen. Just to be sure. ‘Bij gelijke geschiktheid geven bij de voorkeur aan iemand met een niet-westerse achtergrond’ klinkt boeiend, maar alleen als je bereid bent om in te zien dat het hebben van een andere achternaam al leidt tot een ongelijk speelveld. 

Om dat concreet te maken: een van onze collega’s met een niet-westerse achternaam, een Nederlands paspoort en een uitstekende CV stuurde een sollicitatie naar 80 Nederlandse organisaties. Van meer dan 70 werkgevers kreeg ze niet eens een ontvangstbevestiging.  Realiseer je wat hier gebeurt: 90% van de werkgevers, veelal grotere organisaties, met professionele HR en recruitment afdelingen, besluiten om niet eens te reageren. Vorige week solliciteerde haar partner, met oer Hollandse achternaam en scoorde op 2 sollicitaties 2 uitnodigingen. 

Diversiteit vindt zich daarbij in het uitermate onaantrekkelijke kwadrant ‘belangrijk, niet urgent’. En zolang jij niet besluit om het te verhuizen naar het kwadrant ‘belangrijk en urgent’, gaat er niets veranderen. 

“Is dat erg?”, vraag je jezelf wellicht af. Dat ligt eraan hoe je daar naar kijkt. Als je het niet vanuit intrinsieke motivatie doet: wat  denk je dat het effect zal zijn van stelselmatige uitsluiting,  ongelijke behandeling, achterstelling? Als je het belangrijk vindt dat we in een samenleving leven waarin iedereen meedoet, we met elkaar samen werken aan de toekomst en waarin we iedereen in staat stellen de beste versie van zichzelf te worden, dan is het logisch om hier keihard werk van te maken. Het probleem van meer vrouwen aan de top is  eenvoudig op te lossen: geen mannen aannemen. Zullen we? 

bronnen:

https://www.ad.nl/werk/corona-dreigt-diversiteit-op-de-werkvloer-te-vloeren~a27027c5/

https://financieel-management.nl/artikelen/meer-diversiteit-bedrijven-nodig-voor-betere-resultate/

https://www.cpb.nl/vrouwen-aan-de-top

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-feiten-cijfers-lhbti%20%5BMOV-13351204-1.1%5D.pdf

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-#:~:text=Eerste%20en%20tweede%20generatie,procent%20een%20niet%2Dwesterse%20migratieachtergrond