De onvermijdelijke opmars van robotisering

Raymon van Dinter

De afgelopen jaren zijn er binnen de kunstmatige intelligentie – dus ook binnen robotisering – grote stappen gezet. Maar wat is robotisering eigenlijk? En waar wordt het vooral bij ingezet?

Wat is robotisering?

Een robot wordt vaak gedefinieerd als een machine die niet alleen berekeningen kan uitvoeren, maar ook zijn omgeving waarneemt en fysieke acties verricht. 

Dit is een vrij generieke en controversiële definitie, omdat je hiermee ook thermostaten, vaatwassers en roltrappen als robotisering kunt benoemen. Het is echter verstandig om bij deze definitie te blijven om verwarring te voorkomen. 

In theorie kunnen we robotisering en andere nieuwe technologieën in twee categorieën onderverdelen:

  1. Versterkende technologie, die medewerkers complementeert en voor een hogere productiviteit zorgt. In de BMW-fabrieken draaien ze nu bijvoorbeeld pilots met exoskeletten voor medewerkers, zodat ze minder last krijgen tijdens het tillen en de productiviteit omhoog gaat.
  2. Vervangende technologie, die de inzet van medewerkers overbodig maakt. Een voorbeeld hiervan is de 3D betonprinter, die zelfstandig prefab-onderdelen van een huis kan printen.

De voornaamste reden om robots in te zetten, is kostenbesparing door een hogere productie en minder arbeidsuren. Robots kunnen ook ingezet worden voor taken die arbeidsintensief of eenzijdig zijn en leveren ze consistent dezelfde kwaliteit. Mensen leveren soms betere kwaliteit op de korte termijn, maar als zij matig ingewerkt of moe zijn, of gewoon een slechte dag hebben, komt die consistentie in gevaar.

Robotisering in de grootste branches van Nederland

Een sectorprognose voor 2020 van RaboResearch laat zien dat de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, horeca en ICT de grootste groei in robotisering zullen ervaren. Wat betekent dat voor deze sectoren?

Financiële dienstverlening
Allereerst zal Robotic Process Automation (RPA), een leger aan softwarerobots, de financiële sector veranderen. Een RPA-systeem neemt het verwerken van repetitief werk en eenvoudige taken op zich, zodat werknemers zich kunnen focussen op de klant. Onderzoek van Accenture laat een aantal voordelen van RPA zien: kosten kunnen met 80% gereduceerd worden, de tijd om bepaalde handelingen te verrichten zelfs met 90%.

ICT
Het ‘Future of Jobs’-report van het World Economic Forum laat zien dat er in 2022 netto 58 miljoen nieuwe banen in de ICT gecreëerd worden. De vaardigheden met de grootste groei die hier aan de orde zijn, zijn machine learning, Internet of Things (IoT), humanoid robots en 3D printing. Dit zijn de vaardigheden die essentieel zijn voor robotisering. Zo maken we met IoT van gebruikelijke apparaten datafabrieken, waarmee we meer inzicht krijgen en patronen kunnen gaan zien. Machine learning kan ons helpen om deze verbanden te verwerken en zelf prognoses te stellen. Als je bijvoorbeeld voorspellingen kunt doen over het weer en de voedselproductie, heeft dat invloed op de supermarktprijzen. 

Door humanoïde robots (robots met een menselijke vorm), zoals die in de gezondheidszorg, krijgen we meer affiniteit met robots. En 3D-printers zullen het ontwikkelen van prototypes voor nieuwe innovaties eenvoudiger en sneller maken. Daarnaast zijn er 3D-printers die beton kunnen printen, om zelfstandig hele huizen te bouwen. Tot slot zullen eenvoudige en repetitieve banen in de ICT geautomatiseerd worden en gaan ICT’ers steeds vaker samenwerken met robots.

Horeca 
Op 2 december 2019 kopte het AD: ”Personeelstekort in de horeca naar recordhoogte”. Onderzoek van het CBS laat zien dat dit personeelstekort is gestegen naar 35% Voor verschillende horeca-ondernemers is een van de mogelijke oplossingen automatisering. Zo plaatste The Wall Street Journal vorig jaar al een video over innovatie bij het bedrijf Creator in San Francisco. Hun 4 meter lange hamburgerbakker maakt binnen 5 minuten een perfecte hamburger voor je klaar. Zelfstandig.

Iets dichter bij huis hebben we ook de jonge Groningse ondernemer die in 2017 viral ging met zijn pizza-automaat, die zelfstandig voedsel bereidt dat je tegen een lage prijs kunt kopen. Inmiddels levert hij zijn uitvinding niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Afrika.

Gezondheidszorg
Als laatste hebben we de gezondheidszorg. De vergrijzing moet zijn hoogtepunt nog bereiken, in 2040 om precies te zijn. Dan is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, een derde daarvan zelfs ouder dan 80. Tegenover iedere 65-plusser heeft Nederland op dat moment nog maar twee werkenden. In de hele zorgsector wordt tot 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 personeelsleden verwacht. De vraag om efficiënte omgang met arbeidskrachten is hierdoor enorm.

Zoals in dit artikel beschreven, zijn zorgrobots zoals Paro, Nao, Pepper en Zora al een stap in de goede richting om aan die vraag te voldoen. Deze zorgrobots zorgen met hun schattige uitstraling dat mensen met dementie of autisme zichtbaar kunnen genieten door middel van zang, dans en fysiek contact; bezigheden waar zorgmedewerkers vaak geen tijd meer voor hebben. Robots kunnen ook zware fysieke taken van zorgmedewerkers verlichten. Een voorbeeld is een robot die cliënten in bed kan leggen. Deze besparing in energie en tijd zorgt ervoor dat zorgmedewerkers minder vaak ziek zijn en meer tijd hebben voor contact met de cliënt.

Een andere innovatie die niet mag ontbreken, is die van Project March van de TU Delft. Dit project wordt uitgevoerd door een team van technisch specialisten dat al jaren het beste is in het ontwikkelen van een exoskelet. Een exoskelet is een skelet dat aan de buitenkant van een patiënt zit en dat bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie helpt om weer te kunnen lopen. Op dit moment zijn ze al zo ver dat de piloot van het exoskelet zelfstandig kan lopen.

Robotisering is niet te vermijden

In een samenleving waarin de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en de vergrijzing toeneemt, is geen plek voor stilstand. Robotisering zal, mits goed toegepast, onze kwaliteit van leven verbeteren en ons helpen naar een toekomst waar iedereen waardevol is in onze maatschappij. 

Mensen met een beperking zullen steeds beter kunnen meedoen en een eigen plek kunnen vinden, medewerkers voeren minder zwaar en diverser werk uit, onze horeca gaat zich meer focussen op klantervaring en onze maaltijden gaan aan een consistente kwaliteit voldoen. Kijk jij ook uit naar wat de toekomst van robotisering te bieden heeft?

Raymon van Dinter is analist bij ftrprf en schreef dit artikel voor het thema Robotisering

Bronnen
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-2874-9_1 https://www.vtv2018.nl/robotisering
https://robots.ieee.org/learn/
https://bruegel.org/2018/06/robots-ict-and-eu-employment/
https://www.bruil.nl/prefab-printing
http://strobotics.com/whyrobot.htm
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/industrie/blog-kees-de-schipper-robotisering-wat-kun-je-ermee/
https://www.forbes.com/sites/annashedletsky/2018/06/11/when-factories-have-a-choice-between-robots-and-people-its-best-to-start-with-people/#73e13a556d5f
https://www.sixsigma.nl/wat-is-rpa
https://www.accenture.com/dk-en/insight-financial-services-robotic-process-automation
https://www.agconnect.nl/artikel/juist-veel-nieuwe-banen-voor-icters-door-robotisering
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.bruil.nl/prefab-printing
https://www.ad.nl/ad-werkt/personeelstekort-in-de-horeca-naar-recordhoogte~afc9ec5c/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/49/omzet-horeca-stijgt-0-2-procent-in-derde-kwartaal
https://www.robotzorg.nl/product/paro-snoezelrobot-voor-demente-bejaarden
https://www.softbankrobotics.com/emea/en/nao
https://www.robotzorg.nl/product/pepper-robot/
https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/robots-in-de-zorg/zora
https://www.projectmarch.nl/ [1]https://www.projectmarch.nl/nl/over

Geef een reactie

nl_NLDutch