Onevenredig Stemrecht: Stem voor en van de Toekomst

Zoë Tuithof

Wereldwijd komen jongeren in actie om het klimaat te redden. Zij zijn het zat dat de volwassenen, degenen die het politieke klimaat beheersen, maar blijven dralen en belangen boven argumenten stellen. Het klimaatprobleem is ingewikkeld, omdat het zich in de toekomst manifesteert, maar nu al moet worden opgelost.

In de politiek ontbreekt het op dit thema regelmatig aan langetermijnvisie, wellicht omdat de huidige leiders door hun leeftijd de zogenaamde ‘apocalyps’ niet zullen meemaken. Volgens Jaap Tielbeke van De Groene Amsterdammer lijkt de strijd tegen klimaatverandering daardoor te verworden tot een generatiestrijd. 

Tielbeke sprak met de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, Maarten Labots. Die gelooft niet dat babyboomers bewust de aarde van haar middelen hebben ontdaan, maar dat zij een ‘lening op de toekomst hebben genomen, die onze generatie moet afbetalen.’ En dat is oneerlijk. Weerman Gerrit Hiemstra beaamt dit en beargumenteert dat alleen jongeren zouden moeten meebeslissen over het klimaatbeleid. Dit artikel onderzoekt dat controversiële idee. 

Ok boomer: de aanval op de babyboomer

De generatieclash ontvouwt zich vanuit de jongere generaties onder het mom van ‘OK boomer.’ Dit statement laat zien dat de jeugd genoeg heeft van de ‘praatjes’ van de oudere generatie. Stereotiepe uitspraken van boomers worden gepareerd met een stroom aan memes en zelfs in de politiek werd de leus gebruikt: OK boomer. Zelfs een 25-jarige Nieuw-Zeelandse politica reageerde met deze uitspraak op de onderbreking van haar betoog door een veel oudere politicus, waarna zij vol passie haar verhaal vervolgde (link: https://www.youtube.com/watch?v=L3_tocfXUiI&feature=emb_title). Vooral conservatieve ouderen zijn het doelwit; gedateerde ideeën over het klimaat en de maatschappij worden simpelweg met een ‘Ok Boomer’ gepareerd. 

In zijn omstreden boek ‘A Generation of Sociopaths: How the Baby Boomers Betrayed America’ stelt Bruce Gibney dat de babyboomers – in zijn ogen ‘homines economici’ –  zich schuldig maken aan ‘generational plunder’. Zij weigeren een deel van de klimaatrekening te betalen die is opgebouwd door hun growth-first-visie. Zo ver willen wij – die dagelijks streven naar een mooiere wereld – niet gaan. De wereld van morgen een stukje mooier maken dan vandaag omvat ook respect voor de mens, van welke generatie dan ook. En babyboomers zijn nu eenmaal opgevoed met het idee dat oneindige groei de ambitie moet zijn en dat hun nakomelingen hier hoe dan ook van zouden profiteren. Helaas is dat niet het geval, want de aarde raakt op. Per jaar onttrekt de mens zelfs meer aan de aarde dan zij aan kan. We zouden meerdere planeten aarde nodig hebben om aan ons verbruik te voldoen. En die zijn er niet. 

Klemgezet en stemgerechtigd

Op Sargasso, een van de oudste weblogs van Nederland waar journalist en burger samenwerken, stelt Blogger ‘Gronk’ zelfs dat we pensionado’s hun stemrecht moeten ontnemen. Zij zijn namelijk niet zo lang meer op deze aarde en zouden geen recht van spreken mogen hebben over de toekomst van de jeugd (en de aarde). “Hoe langer je nog op aarde rondloopt, hoe zwaarder je stem weegt”, schrijft Gronk. De blogger is het overduidelijk niet eens met de ‘na mij de zondvloed’-mentaliteit die de oudere generatie lijkt te hebben: ‘’als je (…) geen blijk geeft van enige consideratie met toekomstige generaties, waarom zouden we dan überhaupt iets moeten aantrekken van je stem?’’ Het ontnemen van stemrecht gaat ons een stap te ver, maar het gedachtegoed daarachter sluit wel naadloos aan op ons idee van ‘onevenredig stemrecht’ voor de jeugd. Juist in een tijd van vergrijzing, waarin de ouderen meer stemmen te verdelen hebben, omdat zij simpelweg met meer zijn, moeten we de balans terugvinden. 

Op dit moment is de politiek nog in handen van de oude garde, die de belangen van oude generaties behartigt. Opvallend is dat er een 50Plus partij bestaat, maar geen partij voor jongeren. Dat terwijl zij reden genoeg hebben om zich politiek te verenigen: het wegvallen van de studiefinanciering, geen vaste banen, amper betaalbare woningen. Hierdoor lopen twintigers van nu een achterstand op met het ‘behalen’ van grote levensstappen, zoals bijvoorbeeld het kopen van een huis of het stichten van een gezin. Aleijd Truijens noemt onze jongeren om die reden de ‘klemgezette generatie.’ 

Het verenigen van jongeren op het gebied van van huis- en baankans lijkt haalbaar, maar op andere vlakken verschillen ze vaak teveel om zich in een politieke partij te kunnen verenigen. Bovendien gaan jongeren niet in groten getale naar de stembus, waardoor hun stem in de politiek vaak ongehoord blijft. 50Plus daarentegen, heeft een groot potentieel aan kiezers, waardoor  het hen wél is gelukt om zetels te bemachtigen. 

‘’Hoor wie klopt daar Kamerleden, hoor wie klopt daar Kamerleden, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is de aarde, Kamerleden, het is de aarde Kamerleden, zij is boos op wat we hebben gedaan.’’ – PINK!, Jongerenafdeling Partij van de Dieren

Progressie

Inmiddels zijn we zo ver dat de Sociaal Economische Raad van de politiek eist dat zij, voorafgaand aan de implementatie van een nieuwe wet, een ‘generatietoets’ inzet. Dat betekent dat van een wet(swijziging) die nu plaatsvindt, moet worden onderzocht hoe deze in de toekomst uitpakt en wat voor effect die heeft op de jongeren van nu en van de toekomst.

Ook het advies van de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB) om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven, beschouwen we als een vooruitgang. Zij betalen immers wel belasting, maar hebben nog niet het recht op de tegenprestatie: het uitbrengen van een stem. Daarnaast zijn het de jongeren die in de toekomst de aarde zullen bewandelen. Laat hen hier dan ook over meebeslissen, betoogt de ROB. En daarmee kunnen we het alleen maar eens zijn.

Het lijkt mij millennialwaardig om af te sluiten met een muzikale quote: ‘’No one seems to understand the kids these days / And why we live this way / We got to clean up the mess you’ve made / Still you don’t wanna change / You create the law but can’t control our thoughts / And no, we won’t be bought / We don’t just protest for the fun / We’re here to get it done.’’ (Tones and I – The Kids are Coming, https://www.youtube.com/watch?v=zUGaDbBP4xc

Zoë Tuithof is analist bij ftrprf en schreef dit artikel voor het thema Generaties

Bronnen

https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2019/06/jongeren-moeten-vanaf-16-jaar-stemrecht-krijgen-695080/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/3887191/stemmen-op-je-zestiende-het-kan-rotterdam-ze-betalen-ook-belasting
https://sargasso.nl/geen-stemrecht-voor-pensionados/ https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ok-boomer-het-is-goed-met-je-zegt-de-nieuwe-generatie~bfd7f93c/
https://www.groene.nl/artikel/wie-dan-leeft-wie-nu-zorgt
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/4831101/millennials-halen-mijlpalen-later-huis-kopen-gezin

Geef een reactie

nl_NLDutch