Wanneer stopt werk?

Door werk los te laten, zouden we weleens echt de pensioenproblematiek op kunnen lossen. Als iedereen van leven zijn werk maakt, is er van pensioen helemaal geen sprake meer

Het nieuwe pensioenakkoord is winst: voor de werknemer van nu en voor die van de toekomst; tenminste, zo wordt het gepresenteerd door minister Koolmees van Sociale Zaken en door de vakbonden. Als je het nieuwe akkoord goed leest, is er inderdaad het een en ander bereikt: we hoeven voorlopig nog niet op zeventigjarige leeftijd met pensioen, in tijden van economische hoogconjunctuur stijgt ons pensioen en de rechten en plichten van zzp’ers komen steeds meer in de buurt van die van een werknemer in loondienst. Hiermee moeten we, volgens minister Koolmees, de uitdagingen van de toekomst wel aankunnen. Maar is dit een goede inschatting? 

Het interessante is dat de pensioendiscussie de afgelopen tien jaar vooral ging over werk, namelijk over de vraag wanneer we kunnen stoppen met werken en waar we recht op hebben als we stoppen met werken. Het is alleen nog maar de vraag of we in de toekomst nog wel van werk kunnen spreken of van stoppen met werken. In de (nabije) toekomst staan ons namelijk flinke uitdagingen te wachten. Door digitalisering en robotisering gaat de aard van ons werk flink veranderen. De kans dat jij dertig jaar dezelfde baan houdt en dat het fulltime is, wordt hierdoor steeds kleiner. Daarbij zien we steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daardoor is er niet meer één werkgever die je pensioen betaalt. Steeds vaker ben je als zzp’er je eigen werkgever en dan is een pensioen opbouwen best ingewikkeld. Door vergrijzing werkt het stelsel van nu betalen voor degenen die nu met pensioen zijn straks ook niet meer zo goed. Als we doorgaan met dit stelsel moeten we straks steeds langer en steeds meer werken om ervoor te zorgen dat die groeiende groep ouderen een pensioen heeft. Misschien wordt het de hoogste tijd om het zwaartepunt van deze discussie even iets verder te schuiven dan werk.

Niet alleen de uitdagingen in de nabije toekomst geven daar aanleiding toe, er is ook een belangrijke reden waar vrijwel elke Nederlander mee worstelt. De Deense hoogleraar Vaupel beschreef dit probleem heel treffend: “In de twintigste eeuw hadden we een herverdeling van welvaart, maar ik geloof dat het in deze eeuw de grote herverdeling in termen van tijd zal zijn.” Wij worstelen met de uitdaging om ondanks steeds schaarser wordende tijd, die tijd zo te verdelen dat je werk en leven in balans zijn. Om naast mantelzorg, zorgtaken, social media en je baan ook nog aan jezelf toe te komen. Het wordt dus tijd voor een nieuw evenwicht. Tijd voor nieuw werk.

Laten we, met deze bewegingen in het achterhoofd, de discussie niet voeren over de toekomst van het stoppen met werken, maar laten we een dialoog voeren over de toekomst van werk. Met name over wat de waarde is van werk. Is mantelzorg werk? En terugkomend op de digitalisering en robotisering: wat betekent dat voor de definitie van werk? Maar ook de geleidelijke transitie van werk en/naar vrije tijd is belangrijk. Een transitie van wat moet naar wat mag. Het gaat dan niet meer over de tegenstelling werk/privé. Het gaat verder. Het gaat over een leven in balans. Yaroslav Lehenchuk schreef dat heel mooi op in zijn boek Rethinking Work-Life Balance: “Er is geen werk-leven-balans, maar alleen levensbalans. Iedereen heeft maar één leven en werk is daar een onderdeel van. Alles wat je doet zou je levenswerk moeten complementeren.” Laten we de discussie hierover voeren: wat brengt jouw leven in evenwicht? Wat draagt bij aan jouw levenswerk?

Gelukkig wordt deze discussie al in volle hevigheid gevoerd. 150 bestuurders kijken samen verder dan werk: naar ‘De Waarde van Werk’. Dat doen ze tien keer per jaar in besloten Kamerbijeenkomsten. Hier worden op hoog niveau de plannen van de toekomst gesmeed en daar mogen wij dankbaar onderdeel van zijn. Wil je weten wat ze bespreken? Kijk dan hier: https://www.achmea.nl/over-ons/organisatie/de-kamer/paginas/default.aspx

En als er één organisatie is die begrijpt dat werk ertoe doet, is dat uitzender Olympia. Zij willen de maatschappelijke transitie naar een betekenisvol werkklimaat leiden. Wil je weten waarom dat zo belangrijk is? Kijk dan hier:

https://web.olympia.nl/nl/werk-van-betekenis/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp-001-doetertoe&utm_content=werk-van-betekenis&gclid=EAIaIQobChMI-uTzlq_44gIVRLTtCh2i5QzDEAAYASAAEgK2efD_BwE

Bronnen:

Lehenchuk, Y. (Z.d.). Rethinking Work-Life Balance: How to Understand Yourself Better. Geraadpleegd op 4 maart 2019, van https://producttribe.com/productivity/work-life-balance

De Morgen. ‘’ Op naar de werkweek van vijftien uur. Geraadpleegd op 20 juni 2019, van https://www.demorgen.be/nieuws/op-naar-de-werkweek-van-vijftien-uur~b2512f02/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ftrprf-FD-wanneer-stopt-werk

Geef een reactie

nl_NLDutch